Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Roboty budowlane i prace konserwatorskie przy kontynuacji remontu konserwatorskiego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu

Data ogłoszenia
2020-12-31
Termin składania ofert
2021-05-06 10:00
Treść

Projekt pn. „Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu”  jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oraz środków własnych Miasta Zamość.

 

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy SmartPzp pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/zamosc.

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Marta Trychdodano do BIP dnia 31-12-2020 10:47:46