Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Jednostki działające w zakresie pomocy społecznej

Dane jednostkiData dodania do BIPWięcej informacji
Centrum Integracji Społecznej w Zamościu
ul. Szczebrzeska 11
22-400 Zamość
84 543 28 62

https://www.e-bip.org.pl/CisZamosc
03-03-2021 10:44:45
Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Lwowska 57
22 – 400 Zamość
(84) 639 33 74
(84) 677 56 40

http://www.mcpr.zamosc.pl
18-12-2012 15:27:42
Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zamościu
Kilińskiego 32
22-400 Zamość
84 641 21 25

http://www.oik.zamosc.pl
18-12-2012 15:34:08
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
ul. Sadowa 51A
22-400 Zamość
(084) 641-21-17
(84) 649-34-37

http://www.zamosc.naszsds.pl
18-12-2012 15:30:48