Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Ramowe plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej na I i II półrocze 2011r.

 

- Uchwała Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010r.w sprawie 
zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zamościu 
na I półrocze 2011r.

http://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=159572

 

- Uchwała Nr IX/91/11 RM w Zamościu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia 
ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zamościu na II półrocze 2011r.

http://umzamosc.bip.lubelskie.pl/index.php?id=82&p1=szczegoly&p2=158812
Odpowiedzialny(a): Marzena Kierepka