Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Osoby z niepełnosprawnościami

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

OBSŁUGA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE MIASTA ZAMOŚĆ

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Miasta Zamość w celu załatwiania spraw przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta znajdującej się na parterze budynku/ Ratusz/ ul.Rynek Wielki 13.


W pierwszej kolejności pracownik Biura Obsługi Interesanta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie.


Powiadomiony pracownik z danego wydziału, udaje się niezwłocznie do Biura Obsługi Interesanta
w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej.

W Biurze Obsługi Interesanta są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

 

OBSŁUGA OSÓB UPRAWNIONYCH

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Urząd Miasta Zamość dysponuje przeszkolonymi pracownikami w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym oraz Aplikacją do komunikacji w języku migowym.

 

Dostępne środki komunikacji:


e-mail:boi@zamosc.pl

Kontakt z Biurem Obsługi Interesanta nr tel. (84) 677 24 63, (84) 677 24 64, (84) 677 23 61