Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Z-ca prezydenta

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Piotr Zając Stanowisko: Zastępca Prezydenta Miasta Zamość
Email:
0 3