Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Z-ca prezydenta

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Anna Maria Antos Stanowisko:Zastępca Prezydenta Miasta Zamość
0 4
Piotr Orzechowski Stanowisko:Zastępca Prezydenta Miasta Zamość
0 5