Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Z-ca prezydenta

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Anna Maria Antos Stanowisko: Zastępca Prezydenta Miasta Zamość
0 4