Z-ca prezydenta

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Piotr Zając Stanowisko: Zastępca Prezydenta Miasta Zamość
Email:
3