Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Oświadczenia majątkowe

 

 

 

Zgodnie z art. 31zza pkt 17 rozdz. 2a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), termin składania oświadczeń majątkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku zostaje wydłużony do 31 maja 2020 r.

Proszę kliknąć tutaj, aby pobrać wzór/szablon oświadczenia majątkowego

od do