Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość
REGON:
950-368-747

NIP Urzędu Miasta Zamość: 922-00-16-580

NIP Miasta Zamość: 922-269-74-72