Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu

Data ogłoszenia
2020-03-10
Termin składania ofert
2020-04-06 10:00
Treść

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie  5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

 

Zamawiający przeprowadzi transmisję online z otwarcia ofert – link:

https://www.youtube.com/channel/UC1cvts0202-KMuN1HhW03tA

 

Załączniki
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Małgorzata Strzępekdodano do BIP dnia 10-03-2020 12:10:03