Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Uchwała Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Zamościu na I półrocze 2011r. (4.01.2011r.)
Znak
Nr III/19/10
Data utworzenia
2010-12-29
Opis

Uchwała Nr III/19/10
Rady Miejskiej w Zamościu
z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia ramowych planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej 
w Zamościu na I półrocze 2011r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 18 a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Tekst jedn. Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ -
Rada Miejska uchwala, 
co następuje:

                                                                              § 1

Zatwierdza się ramowe plany pracy komisji stałych Rady Miejskiej na I półrocze 2011r., stanowiące
zał. 1 - 5 do niniejszej uchwały.


 § 2Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącym komisji stałych Rady Miejskiej w Zamościu 
oraz Prezydentowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Miasta Rada
Dodano do BIP dnia: 2012-12-18 21:44:20