Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Wydział Turystyki i Promocji
Adres
Kołłątaja 1
22-400 Zamość
Telefon
(84) 677 24 19, (84) 677 23 01, (84) 677 24 94
Fax
(84) 530 03 38
E-Mail

Informacje dodatkowe

Pracą Wydziału kieruje Dyrektor Barbara Godziszewska.

Do zadań Wydziału Turystyki i Promocji należy:

1. promowanie potencjału kulturalnego, turystycznego miasta w kraju i za granicą,

2. opracowanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o mieście,

3. kreowanie i promowanie nowych atrakcji i produktów turystycznych Zamościa, współdziałanie w tym zakresie z branżą turystyczną,

4. organizowanie pobytów delegacji zagranicznych oraz wyjazdów za granicę oficjalnych delegacji władz miasta,

5. współpraca z miastami partnerskimi i pozyskiwanie nowych partnerów,

6. inicjowanie nowych działań mających wpływ na rozwój turystyki i promocji miasta, koordynacja i nadzór nad ich wdrażaniem,

7. prowadzenie spraw związanych z członkostwem miasta w stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych,

8. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania turystyki,

9. prowadzenie spraw wiążących się z udzielaniem dotacji i kontrola ich wykorzystania,

10. pozyskiwanie środków finansowych na realizację zadań w zakresie turystyki i promocji,

11. prowadzenie ewidencji tzw. innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie, w myśl rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. (tj. z dnia 24.11.2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 2166),

12. honorowanie pracowników i społecznej kadry turystyki,

13. prowadzenie spraw związanych z używaniem herbu miasta przez osoby fizyczne i prawne oraz z systemem Identyfikacji Wizualnej Miasta Zamość,

14. organizowanie i uczestnictwo w konferencjach, sympozjach oraz targach związanych z promocją Miasta,

15. prowadzenie miejskiego serwisu internetowego www.zamosc.pl oraz oficjalnych profili Miasta,

16. kontakt ze środkami masowego przekazu.

 

 

Odpowiedzialny:

Paula Kniaź, tel. 84 677 24 94, e-mail: paulakniaz@zamosc.pl

Agnieszka Rusin, tel. 84 677 24 19, e-mail: agnieszkarusin@zamosc.pl

Bochniak Magdalena
Stanowisko
podinspektor
Gajewski Marek
Stanowisko
inspektor
Godziszewska Barbara
Stanowisko
dyrektor
Kniaź Paula
Stanowisko
podinspektor
Rusin Agnieszka
Stanowisko
inspektor

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 19-12-2012 12:29:06 | rejestr zmian