Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Centrum Kultury Filmowej "Stylowy" w Zamościu
Adres
Odrodzenia 9
22-400 Zamość
powiat M. Zamość
Telefon
(84) 639 23 13
Fax
(84) 639 23 13
Strona internetowa
E-Mail

Numer konta
82 1020 5356 0000 1202 0145 1871
NIP
922-17-32-137
REGON
950001490
Informacje dodatkowe

Centrum Kultury Filmowej ”Stylowy” w Zamościu jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem CKF jest Miasto Zamość. Siedzibą CKF jest miasto Zamość, ul. Odrodzenia 9. Terenem działalności jest miasto Zamość. Działalność może być również prowadzona na terenie kraju i poza granicami. Na czele CKF stoi Dyrektor. Dyrektor kieruje działalnością CKF, reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektora powołuje i odwołuje Organizator. Szczegółową organizację wewnętrzną CKF określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora CKF po zasięgnięciu opinii Organizatora.

 

 

Odpowiedzialny(a): Andrzej Bubeła

Bubeła Andrzej
Stanowisko
Dyrektor
Zakres obowiązków

1. Reprezentowanie firmy na zewnątrz. 2. Zawieranie umów. 3. Organizowanie i kontrolowanie pracy kina. 4. Ustalanie repertuaru i programu sal kinowych. 5. Opracowanie procedur i regulaminów.

Nowińska Stanisława
Stanowisko
główny księgowy
Zakres obowiązków

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki, 2. Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi, 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 4. Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 18-12-2012 15:04:37 | rejestr zmian