Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły załącznika

Powrót do dokumentu
Tytuł
Informacja o skierowaniu zapytania do Ministerstwa Klimatu
Data utworzenia
2020-08-20
Obowiązujący
2020-08-20 - 2020-09-24
Opis
Organ prowadzący postępowanie informuje, że wystąpił do Ministerstwa Klimatu z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień bądź wytycznych dla prawidłowego postępowania organu w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, którego rozstrzygnięcie uzależnione jest od wydania rozporządzenia w trybie art. 35b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Malinowski Adam
Dodano do BIP dnia: 2020-08-28 14:04:22