Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Adres
Ormiańska 11
22-400 Zamość
Telefon
84 677 24 43
Fax
84 530 03 38
Strona internetowa
E-Mail

Informacje dodatkowe

Pracą Wydziału kieruje Dyrektor Tomasz Kossowski

 W Wydziale tworzy się następujące stanowiska pracy:

 

1. Stanowisko ds. Rozwoju Miasta

(ul. Ormiańska 11, parter, tel. 84 677 23 77)

Do zadań stanowiska pracy należy:

 1. Opracowywanie i aktualizowanie wieloletnich programów inwestycyjnych, planów i strategii rozwoju Miasta, programów rewitalizacji oraz dokumentów w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych,
 2. Opracowywanie koncepcji rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta,
 3. Opracowywanie rocznych założeń do planu społeczno-gospodarczego Miasta,
 4. Prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
 5. Opracowywanie okresowych analiz i informacji z realizacji planów gospodarczych  w zakresie działania Wydziału,
 6. Opracowywanie projektów założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
 7. Gromadzenie i analiza informacji dotyczących firm mających siedziby na terenie miasta,
 8. Kreowanie wizerunku Zamościa jako miasta przyjaznego inwestorom,
 9. Współpraca ze środowiskiem gospodarczym, stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami administracji państwowej i innymi podmiotami.

 

2. Stanowiska ds. pozyskiwania i zarządzania funduszami zewnętrznymi

(ul. Ormiańska 11, poddasze, tel. 84 677 24 97, 84 677 24 95, 84 677 23 70, 84 677 23 07)

Do zadań stanowisk pracy należy:

 1. Analiza możliwości i opracowywanie informacji na temat potencjalnych źródeł i zasad finansowania projektów dostępnych dla Miasta Zamość oraz podległych mu jednostek organizacyjnych poprzez analizę stron www, analizę informacji uzyskiwanych od instytucji zarządzających, wdrażających i pośredniczących, uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, analizę dokumentów programowych,
 2. Przygotowanie wniosków o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, będących w układzie wykonawczym Wydziału oraz prowadzenie czynności dotyczących przygotowania wymaganej dokumentacji aplikacyjnej,
 3. Prowadzenie czynności związanych z budżetem danego projektu – we współpracy z Wydziałem Finansowym – w tym: przygotowywanie dokumentów w celu wprowadzenia projektu do wieloletniej prognozy finansowej, sporządzanie sprawozdań z realizacji projektu, przygotowywanie dokumentów w celu wprowadzenia zmian w budżecie danego projektu,
 4. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych będących w układzie wykonawczym Wydziału w tym: sporządzanie raportów, sprawozdań i wniosków o płatność, prowadzenie czynności związanych z udzielaniem zamówień publicznych w ramach projektów, sporządzanie umów z wykonawcami oraz współpraca z wykonawcami i kontrola prawidłowości wykonania umów przez wykonawców, monitoring projektów w okresie realizacji oraz trwałości, archiwizowanie dokumentacji projektowej, realizacja działań w zakresie informacji i promocji realizowanych projektów, zgodnie z wytycznymi, udział w kontrolach projektów
 5. Archiwizacja dokumentów dotyczących zrealizowanych projektów inwestycyjnych  współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przez okres i w sposób zgodny z zasadami i wytycznymi UE i innych darczyńców, w zakresie działania Wydziału
 6. Przygotowywanie informacji, sprawozdań, odpowiedzi na zapytania i wnioski w zakresie projektów będących w układzie wykonawczym Wydziału.

 3. Stanowiska ds. ewidencji działalności gospodarczej

(ul. Ormiańska 11, parter, tel. 84 677 24 43)

 Do zadań stanowisk pracy należy:

 1. Ewidencja działalności gospodarczej osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
 2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta opiniujących lokalizację ośrodków gier w myśl przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

 

 4. Stanowisko ds. funkcjonowania SSE EURO-PARK MIELEC – Podstrefa Zamość

(ul.Ormiańska 11, poddasze, tel. 84 677 23 78)

 Do zadań stanowiska pracy należy:

 1. Współpraca z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. o/Mielec w zakresie funkcjonowania Podstrefy Zamość - Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC,
 2. Współpraca z podmiotami gospodarczymi i organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców w zakresie funkcjonowania Zamojskiej Strefy Aktywności Gospodarczej,
 3. Współpraca z Radą Gospodarczą przy Prezydencie Miasta Zamość,
 4. Współpraca z Publicznymi Służbami Zatrudnienia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości,
 5. Przygotowanie kompleksowych ofert dla inwestorów,
 6. Pozyskiwanie inwestorów i ich niezbędna obsługa,
 7. Uczestnictwo w targach, seminariach, misjach gospodarczych i innych spotkaniach w kraju i za granicą mających na celu pozyskanie inwestora,
 8. Opracowywanie i udzielanie informacji o przedsiębiorcach funkcjonujących,
 9. Podejmowanie działań w celu efektywnego pozyskiwania inwestorów,
 10. Współpraca z Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu w celu przekazywania informacji dotyczących ofert inwestycyjnych
 11. Przygotowanie i obsługa wizyt inwestycyjnych
 12. Tworzenie i aktualizowanie prezentacji, folderów i innych materiałów promujących Podstrefę Zamość i tereny inwestycyjne Miasta Zamość
 13. Administrowanie, wprowadzanie aktualizacji do serwisu gospodarczego Miasta Zamość: www.gospodarka.zamosc.pl.

 

Odpowiedzialna:

Aleksandra Kahan

aleksandrakahan@zamosc.pl

 

 

 

Janeczko Marzena
Stanowisko
Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Godziny przyjęć i nr pokoju

poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30

wtorek 8:00-16:00

piątek: 7.30-15.00

ul. Ormiańska 11, poddasze

Kahan Aleksandra
Stanowisko
Inspektor ds. funkcjonowania SSE EURO-PARK Mielec - Podstrefa Zamość
Godziny przyjęć i nr pokoju

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30-15:30

wtorek: 8:00-16:00

piątek: 7:30-15:00

ul. Ormiańska 11, poddasze

Kossowski Tomasz
Stanowisko
Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Godziny przyjęć i nr pokoju

poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30

wtorek 8:00-16:00

piątek: 7.30-15.00

ul. Ormiańska 11, poddasze

Machlarz-Bondyra Monika
Stanowisko
Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Godziny przyjęć i nr pokoju

poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30

wtorek 8:00-16:00

piątek: 7.30-15.00

ul. Ormiańska 11, poddasze

Winiarska Paulina
Stanowisko
Inspektor w Wydziale Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Godziny przyjęć i nr pokoju

poniedziałek, środa, czwartek 7:30-15:30

wtorek 8:00-16:00

piątek: 7.30-15.00

ul. Ormiańska 11, poddasze

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
dodano do BIP: 13-01-2015 14:22:20 | rejestr zmian