Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Zamość

Szczegóły jednostki

powrót do listy jednostek
Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów
Adres
ul. Partyzantów 10
22-400 Zamość
powiat Miasto Zamość
Telefon
84 638 21 46
E-Mail

Informacje dodatkowe

W Wydziale Ewidencji Kierowców i Pojazdów Urzędu Miasta Zamość prowadzona jest obsługa mieszkańców miasta Zamość.

 

UWAGA!

W WEKiP obowiązuje wcześniejsza rezerwacja wizyt.

Rezerwacja jest prowadzona  pod numerem telefonu 84 638 21 46.

Pracownik prowadzący zapisy nie udziela informacji w sprawach merytorycznych.

 

Wydział prowadzi obsługę interesantów w godzinach:

-poniedziałek: 7:40-14:30

- wtorek: 8:10-15:45

- środa: 7:40-14:30

- czwartek: 7:40-14:30

- piątek: 7:40-14:00

z przerwą na dezynfekcję pomieszczeń w godzinach 12:00-12:15.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

ewidencja kierowców - 84 638 21 52, 84 67 72 375, 84 67 72 459, 84 67 72 322,

ewidencja pojazdów: 84 67 72 372, 84 67 72 374,

krajowy transport drogowy: 84 67 72 462.

 

Z Wydziałem można się kontaktować także drogą mailową pod adresem: komunikacja@zamosc.pl, w treści maila prosimy o podanie rodzaju sprawy i numeru telefonu.

WEKiP zachęca, aby w sprawach, które nie wymagają osobistego stawiennictwa w urzędzie, korzystać z urny ustawionej na parterze budynku przy ul. Partyzantów 10 oraz w Biurze Obsługi Interesanta (parter Ratusza, Rynek Wielki 13) i w ten sposób kierować korespondencję do wydziału.

Dokumenty można także przesłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: WEKiP UM Zamość, Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość. Można także skorzystać z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP.

Stosowne wnioski (w wersji papierowej) są do pobrania w wyznaczonym miejscu przed wejściem do Wydziału lub ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej UM Zamość (NA DOLE STRONY )

Sprawami, które nie wymagają stania w kolejce są:

- złożenie wniosku o wydanie PKK (wypełnione wnioski o wydanie PKK wraz z orzeczeniem lekarskim, odpowiednią fotografią i ew. zgodą rodzica można przesłać za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: WEKiP UM Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość lub poprzez wrzut do urny znajdującej sie w siedzibie WEKiP przy ul. Partyzantów 10 (urna znajduje się na parterze budynku).

- zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu (do podpisanego własnoręcznie wniosku "Wniosek o rejestrację – czasową rejestrację, wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu" należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających nabycie/zbycie pojazdów).  Zgłoszenie jest bezpłatne.
WEKiP nie przyjmuje ww. zgłoszeń nabycia/zbycia pojazdu drogą mailową.

- odbiór dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu (pozwolenie czasowe otrzymane podczas rejestracji pojazdu, w zamkniętej kopercie należy wrzucić do urny lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Wydziału. Decyzje o rejestracji pojazdów wraz z dowodami rejestracyjnymi (i ew. kartami pojazdów) będą odsyłane wysyłane drogą pocztową na wskazany przez interesanta adres. W celu sprawnej komunikacji prosimy o podawanie numeru telefonu.

Pracownicy wydziału nie udzielają telefonicznie informacji dotyczących statusu dokumentów. Można to zrobić osobiście pod adresem:

https://info-car.pl/new/prawo-jazdy

lub

https://info-car.pl/new/rejestracja-pojazdu

Za pośrednictwem urny nie można składać wniosków o rejestrację pojazdów.

Opłat za wykonywane przez Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów UM Zamość można dokonać na konto:  

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
PKO BP SA O/ZAMOŚĆ  56 1020 5356 0000 1602 0007 6877 tytułem: „opłata komunikacyjna”

 

PRACA WYDZIAŁU:

Główne zadania realizowane przez Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów zostały określone w "Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Zamość' na podstawie ustaw: "ustawa- Prawo o ruchu drogowym", "ustawa- O transporcie drogowym", "ustawa - Prawo przewozowe", "ustawa - O publicznym transporcie zbiorowym", "ustawa - O kierujących pojazdami".

Pracą Wydziału kieruje Dyrektor Wydziału.

 

Podanie o wydanie zaświadczenia Oświadczenie Pełnomocnictwo (Prawa Jazdy) Podanie o wpisanie/wykreślenie zastawu bankowego/rejestrowego Wykaz stacji kontroli pojazdów funkcjonujących na terenie Miasta Zamość_ 11012022 - BIP Sprawy realizowane przez Wydział Wykaz stacji kontroli pojazdów na terenie miasta Zamość Praca Wydziału Wniosek o rejestrację/czasową rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu; Zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu Wniosek o wydanie prawa jazdy Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wniosek - zezwolenia na pojazd uprzywilejowany Wykaz pojazdów - potrzeby własne Oświadczenie przedsiębiorcy o dysponowaniu bazą eksploatacyjną Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego Wniosek - Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne Podanie o wydanie poświadczonej kopii Podanie o wydanie decyzji na nabicie nr identyfikacyjnego Podanie o zwrot zatrzymanego dowodu rej. Podanie wznowienie pojazdu do ruchu po czasowym wycofaniu Podanie o skierowanie na badanie dodatkowe Oświadczenie o zbudowaniu pojazdu (SAM) Oświadczenie o wystąpieniu w imieniu współwłaścicieli Oświadczenie (rejestracja warunkowa) Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu Klauzula informacyjna dla potrzeb telefonicznej rejestracji wizyty w WEKiP Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rej. Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnikowej) Klauzula Informacyjna (Ewidencja Kierowców) Oświadczenie o braku tablic zagranicznych Podanie o wydanie decyzji na wykonanie tabliczki zastępczej Wniosek o wydanie wtórnika Podanie o dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (LPG,CNG,HAK,TAXI,L,N,VAT,PIT,CIT) Klauzula Informacyjna (Ewidencja Pojazdów) Pełnomocnictwo (Ewidencja Pojazdów) Zgoda rodzica_opiekuna na rozpoczęcie szkolenia_uzyskanie prawa jazdy Wniosek o wymianę dowodu rej. Wykaz pojazdów do zezwolenia przewoźnika Oświadczenie o niekaralności osoby zarządzającej transportem Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - licencja samochód osobowy Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - pośrednictwo rzeczy Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne - dla przewoźnika Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji - licencja 7 do 9 osób Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji - pośrednictwo rzeczy Podanie o wykreślenie adnotacji Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcy - dla przewoźnika Oświadczenie osoby zarządzającej transportem na podstawie umowy Oświadczenie o zamiarza ztrudnienia - potrzeby własne Oświadczenie o zamiarze współpracy - licencja 7 do 9 osób Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcy - licencja 7 do 9 osób Wykaz dotyczący pojazdu - dla Taxi Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcy - dla TAXI Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji - licencja TAXI Wniosek o wydanie licencji - pośrednictwo przy przewozie rzeczy Wniosek o wydanie licencji - TAXI Wykaz pojazdów - samochody osobowe Oświadczenie o zamiarze współpracy - dot. samochodu osobowego Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowcy - dot. samochodu osobowego Wniosek o wydanie licencji - licencja samochód osobowy Oświadczenie osoby zarządzającej transportem Wykaz pojazdów - licencja 7 do 9 osób Oświadczenie o zamiarze współpracy Oświadczenie osoby zarządzającej transportem - licencja 7 do 9 Wniosek o wydanie licencji - licencja 7 do 9 Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji - licencja samochód osobowy
Galant Dariusz
Stanowisko
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 124 I piętro

nr tel. 84 67 72 459

e-mail: dariuszgalant@zamosc.pl

komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Ewidencja kierowców.

Gorajska Agnieszka
Stanowisko
Dyrektor Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 112

84 67 72 308

e-mail: agnieszkagorajska@zamosc.pl

Klucha Łukasz
Stanowisko
podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 124, I piętro

nr tel. 84 67 72 374

e-mail: lukaszklucha@zamosc.pl

komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Ewidencja pojazdów.

Konopacki Tadeusz
Stanowisko
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 321 III piętro

tel. 84 67 72 462

e-mail: tadeuszkonopacki@zamosc.pl

            komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Krajowy transport drogowy.

Kulawiak Łukasz
Stanowisko
podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 124 I piętro

tel. 84 67 72 375

e-mail: lukaszkulawiak@zamosc.pl

komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Ewidencja kierowców.

Lackorzyńska-Szerafin Marta
Stanowisko
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 124 I piętro

tel. 84 67 72 322

e-mail: martaszerafin@zamosc.pl

            komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Ewidencja kierowców.

Litwajtis Bartłomiej
Stanowisko
-
Rybak Agnieszka
Stanowisko
pracownik biurowy
Godziny przyjęć i nr pokoju

p. 124 I piętro

tel. 84 638 21 46

e-mail: komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Ewidencja kierowców i pojazdów.

Sochan Aurelia
Stanowisko
pracownik biurowy
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 124 I piętro

tel. 84 67 72 372

e-mail: komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Ewidencja pojazdów.

Świder Henryk
Stanowisko
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 124 I piętro

tel. 84 67 72 374

e-mail: henrykswider@zamosc.pl

komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Ewidencja pojazdów.

Teterycz Barbara
Stanowisko
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

p. 124 I piętro

tel. 84 67 72 372

e-mail: barbarateterycz@zamosc.pl

komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Ewidencja pojazdów.

Wardach Renata
Stanowisko
inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

p. 124 I piętro

tel. 84 638 21 52

e-mail: renatawardach@zamosc.pl

komunikacja@zamosc.pl

Zakres obowiązków

Ewidencja kierowców.

Dokumenty opublikowane przez jednostkę

LpOpis dokumentuOpcje
1Część opisowa do analizy statystycznej za I kw. 2021 r.
2Analiza statystyczna OSK za I kw. 2021 r.
3Część opisowa do analizy statystycznej OSK za 2020 r.
4Analiza statystyczna OSK za 2020 r.
5Część opisowa do analizy statystycznej OSK za 2019 r.
6Analiza statystyczna OSK za 2019 r.
7Część opisowa do analizy statystycznej OSK za 2018 r.
8Analiza statystyczna OSK za 2018 r.
9Zestawienie zdawalności za II kwartał 2021 r.
10Analiza statystyczna II kwartał 2021 r.
11Wykaz stacji kontroli pojazdów funkcjonujących na terenie Miasta Zamość 2022r.
dodano do BIP: 19-12-2012 10:48:14 | rejestr zmian